NAŠA PRIZNANJA I DOSTIGNUĆA

ČINIMO DEO POSLOVNOG INKUBATORA U ZRENJANINU

UČESTVOVALI SMO NA SAJMU INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA

INCOTECH 2009.

ZAVRŠILI SMO "USAID"-OV SEMINAR O PREDUZETNIŠTVU

ORGANIZOVALI SMO PRVU KONFERENCIJU O INTERNET POSLOVANJU U ZRENJANINU "9 LINKS" 2011. GODINE

POKRENULI SMO "IT ŠKOLU RAČUNARA" - MODERNU ŠKOLU ZA INFORMATIČKO OBRAZOVANJE

BILI SMO KANDIDAT ZA TOYP 2014 (Ten Youth Outstandind Persons)

BILI SMO PREDAVAČI NA EDUKACIJI ZA MLADE "MLADI 21. VEKA" 2014.

Дизайн :